Бодлого

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн журам

ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ЭРГЭН ТӨЛҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй

Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны салбарын бодлого

Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны салбарын бодлого Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулахдаа дараах хууль,

Дэлгэрэнгүй

Хөнгөн үйлвэрийн салбарын бодлого

Хөнгөн үйлвэрийн салбарын бодлого 1. Салбарын урт хугацааны зорилт Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны

Дэлгэрэнгүй

Хүнсний үйлдвэрийн салбарын бодлого

Хүнсний үйлдвэрийн салбарын бодлого 1. Салбарын урт хугацааны зорилт УИХ-ын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор

Дэлгэрэнгүй

Газар тариалангийн салбарын бодлого

Газар тариалангийн салбарын бодлого Салбарын зорилт: Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон, экологид ээлтэй,

Дэлгэрэнгүй

Мал аж ахуйн салбарын бодлого

Мал аж ахуйн салбарын бодлого Хөдөө аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны өвөлжилт хаваржилтийн бэлтгэл хангах

Дэлгэрэнгүй