Санал хүсэлт

Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах албан хаагч
С.Мөлдир

Утас:

99745225

Цахим шуудан:

mokugsun@gmail.com

Байршил:

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 11-р баг,
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын байр

Санал хүсэлт илгээх