admin

Тогтоол

Арьс ширний үйлдвэрлэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Арьс ширний үйлдвэрлэлийн цогцолборын байршилын тухай Буудайн үрийн аж ахуйн талаар зарим арга хэмжээний талаар Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх хөтөлбөрийн тухай Малчид үндэсний үйлдвэрлэгчдийн дэмжих зарим арга хэмжээний тухай Монгол мал үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэх журам батлах тухай Мэдээллийн аюулгүй […]

READ MORE

Хууль

Авлигын эсрэг хууль Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай Баяжуулсан хүнсний тухай Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай Тариалангийн тухай хууль Таримал ургамлын үр сортын тухай хууль Тамхины хяналтын тухай Ургамал […]

READ MORE

Албан хаагчдын мэдээлэл

  ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН            АЛБАН ТУШААЛ, УТАСНЫ ДУГААР   № Нэрс Албан тушаал   Утасны дугаар 1 Болат Нургулан Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга   99422664   2 Мектив Куляш Захиргаа, аж ахуйн албаны дарга /Хөдөө аж ахуйн ололт нэвтрүүлэлт, хамтын ажиллагаа хариуцна/ 99426996   3 Алпысбай Меруерт Ахлах нягтлан […]

READ MORE

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн журам

2024 оны 1 УЛИРЛЫН ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ЭРГЭН ТӨЛҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

READ MORE

АРД ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АРД ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ             ГАРАГ      ХУГАЦАА   ДАВАА   МЯГМАР   ЛХАГВА   ПҮРЭВ   БААСАН     ҮДЭЭС ӨМНӨ       09:00-12:00   09:00-12:00   09:00-12:00   09:00-12:00   ДОТООД АЖИЛТАЙ   ҮДЭЭС ХОЙШ       14:00-16:00   14:00-16:00   14:00-16:00 […]

READ MORE

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам

READ MORE

Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт

READ MORE

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

READ MORE

Мэндчилгээ

  Мэндчилгээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан “Сайн засаглал”, “Ухаалаг засаглал”, “Цахим засаглал”-ыг бий болгох зорилтын хүрээнд байгууллагын веб хуудсаар дамжуулан тив дэлхий, улс орон, аймаг, олон нийттэй харилцах таатай боломж бүрдсэн цаг үед байгууллагын цахим хуудсаар морилон саатаж байгаа та бүхэнд салбарын нийт ажилтан, албан хаагчид, малчид тариаланчид, үйлдвэр […]

READ MORE

Газрын бүтэц зохион байгуулалт

READ MORE