“Яаралтай цугларах

🗣Аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын тушаалаар газрын бие бүрэлдэхүүнийг “Яаралтай цугларах” дохиогоор ажиллуулж, гамшгийн үеийн бэлэн байдал, албан хаагчдын аранз, хувийн бэлтгэл, биед авч явах зүйлс, хувцасны жигдрэлтийг шалгаж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, хувийн болон албаны бэлтгэл, бэлэн байдлаа дээшлүүлж ажиллах талаар үүрэг өгч,ажиллалаа.