ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨРӨӨТЭЙ БОЛЛОО.