Аймгийн Прокурорын газраас ” Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд анхаарах асуудал” сэдэвт сургалтанд Хөдөө аж ахуйн газрын хяналтын албаны байцаагчид оролцлоо.