АЙМГИЙН ХХААГ-ЫН ДАРГА Б. НУРГУЛАН: МАЛЫН ХОРОГДОЛ ӨНГӨРСӨН ДОЛОО ХОНОГТОЙ ХАРЬЦУУЛАХАД 2 ДАХИН БАГА БАЙНА