Батлагдсан ажлын байрны тодорхойлолт

Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчдын албан тушаалын батлагдсан тодорхойлолт Хүнс, хөдөө аж ахуйн

Дэлгэрэнгүй