Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бодлого

Улсын хэмжээнд мал төхөөрөх, мах боловсруулах үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх

🔷Засгийн газрын 2022 оны 224 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдааны техникийн зохицуулалт”-ын

Дэлгэрэнгүй

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/521 дугаар тушаалаар Хоршоо хөгжүүлэх сангийн журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна.

Нэмэлт өөрчлөлтөөр Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зөвхөн Хоршоонд зээл олгохоор болсон байна. Хоршоо хөгжүүлэх сангийн журмтай

Дэлгэрэнгүй

Хөнгөн үйлвэрийн салбарын бодлого

Хөнгөн үйлвэрийн салбарын бодлого 1. Салбарын урт хугацааны зорилт Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны

Дэлгэрэнгүй