Хүнсний үйлдвэрийн салбарын бодлого

Худалдаа үйчилгээний сургалт

🏆Аймгийн хэмжээнд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх худалдаа үйлчилгээний хөгжил, хандлага, ая тухтай дэлгүүрийн

Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт

Баян-Өлгий аймгийн худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцааны соёл, салбарын хууль, эрх зүйн орчны

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хэмжээнд тогоочдыг мэргэшүүлэх онол, дадлага хосолсон сургалт 7 хоногийн турш явагдаж суралцагчид үнэмлэхээ гардан

Дэлгэрэнгүй

МЭРГЭЖЛИЙН ТОГООЧ НАРЫН УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАГДЛАА.

Аймгийн хэмжээнд тогоочдыг мэргэшүүлэх онол, дадлага хосолсон сургалт 7 хоногийн турш явагдаж суралцагчид шалгалтаа амжилттай

Дэлгэрэнгүй