2024 ОНЫ ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ХОРШООНЫ САЛБАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ, САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.