2023 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН 1-НЭЭС ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР МӨРДӨГДӨЖ ЭХЛЭХ ХУУЛИУДААС БАГЦЛАН ХҮРГЭЖ БАЙНА

1. СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
2. ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
3. ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
4. ЗАСГИЙН ГАЗАР ДАХЬ ХЯНАЛТЫН ТУХАЙ
5. ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
6. МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ
7. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ
8. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ