2023 ОНЫГ “ТАРИАЛАНГИЙН СЭРГЭЛТИЙН ЖИЛ” БОЛГОН ЗАРЛАЖ БАЙНА

1. Тариалангийн салбарын эрх зүйн орчны сэргэлт
– “Ургамлын эрүүл мэнд, ургамал хамгааллын тухай” хуулийн төсөл;
– “Тариалангийн даатгалын тухай” хуулийн төсөл
– “Ургамлын шинэ сортыг хамгаалах олон улсын холбооны конвенцыг соёрхон батлах тухай” хуулийн төсөл
2. Тариалангийн салбарын санхүү, хөрөнгө оруулалтын сэргэлт
✅Нийт 982.0 тэрбум төгрөгийн зээлийг 5-6 хувийн хүүтэйгээр хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд арилжааны банкуудын эх үүсвэрээр 3- 5 жилийн хугацаатай олгох санхүүжилтийн гэрээг байгууллаа.
3. Хүний нөөц, залуу тариаланчдын сэргэлт
✅Салбарын тэргүүлэх мэргэжлээр их дээд сургуульд суралцахад сургалтын төлбөрийг үе шаттайгаар төрөөс хариуцах;
✅Хөдөө аж ахуйн салбарт залуучууд агро гарааны бизнес эрхлэхийг дэмжсэн дэмжлэг үзүүлэх аян зохион байгуулна.