2022 оны байдалаар зөгийн бал 20 бүл болон өсөн нэмэгдсэн байна.

Манай орны хувьд 1959 оноос балт зөгийг үржүүлж эхэлсэн бөгөөд одоогоор 10100 гаруй бүл зөгийгөөс жилд дунджаар 150-200 тонн бал авч байна. Зөгийн аж ахуй эрхлэх нь өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх бодит боломжийг олтгодгоос гадна зөгий нь цэцэгт ургамалд тоос хүртээх замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангахад чухал үүрэгтэй оролцдог юм. Одоогоор тус аймгийн Алтанцөгц суманд анх 2017 онд 5 бүл зөгийг үржүүлэн эхэлсэн байна 2022 оны байдлаар 20 бүл болон өсөн нэмэгдсэн. Жилд дунджаар 500-600 кг зөгийн бал хураан авдаг.