2022 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 5 ХУДАГ ШИНЭЭР ГАРГАНА.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Алтай сумын 3-р баг Буйрган, 5-р баг Хөндий ойм, Буянт сумын 2-р баг Цагаан ойм, Дэлүүн сумын 7-р баг Агуйт, Улаанхус сумын 10-р баг Балт толгойн бэлчээрт инженерийн хийцтэй 5 шинэ худаг гаргах ажлын тендер зарлагдан дүгнэх чатанд явж байна.