2022 онд Бүгд Найрамдах Казахстан улсад зохион байгуулахаар төлөвлөсөн эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын олон улсын форум, үзэсгэлэнгийн жагсаалт.