🧈🧈САР ШИНИЙН БАЯРЫГ ТОХИОЛДУУЛАН ХООЛНЫ ХОРДЛОГО БОЛОН АЛИВАА ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ🚫 Bakit Khavdoldai