📢📢 ЖДҮ эрхлэгчээр хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

1. www.burtgel.sme.gov.mn хаягаар цахимаар бүртгүүлнэ. Ингэхдээ зөвхөн байгууллагын хүсэлттэй албан тоотоо цахимаар илгээнэ.
2. Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт хандаж ЖДҮ тодорхойлолт авч болно. Ингэхдээ дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлж авчирна.⬇️⬇️⬇️
No photo description available.