📢📢Аймгийн Засаг даргын 2024 оны А/423 дугаар захирамжаар Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах дэд хороог байгууллаа.