🌿 Засгийн газрын 36 дугаар тогтоол, Аймгийн ИТХ-ын 94 дахь тогтоолын хэрэгжилт хангуулах зорилгоор “Шинэ хөдөө” төслийн хүрээнд өлгий сумын төвд үйл ажиллагаа явуулдаг бүх хүүхдийн цэцэрлэгүүд хүлэмж эрхлэгчдэд хүнсний ногоо тарих технологийн сургалтыг зохион байгууллаа.