ӨРГӨН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА БОЛОН ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН ҮНИЙН ӨСӨЛТ ЗОХИОМОЛ ХОМСДОЛ ҮҮСЭХЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР АЖИЛЛАЖ БАЙНА