Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Эрүүл мэндийн газар хамтран хүүхдийн баяраар Хүүхэд залуучуудын паркад хоол , хүнсээр үйлчилгээ эрхлэх иргэдэд сургалт зохион байгуулж хоол, хүнсээр дамжих хордлогот халдвараас сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллаж байна.