Ұлыс оң болсын, Ақ мол болсын! Әз-Наурыз құтты болсын!

Наурызын баярыг тохиолдуулан Баян-Өлгий аймгийн ХХААГ~ын ажлын алба ахмадуудаа хүлээн авлаа.
🌺🌺🌺Ұлыс оң болсын, Ақ мол болсын! 💐💐💐
Әз-Наурыз құтты болсын! 🦅🦅🦅🦅
.