Экспортын бүтээгдэхүүний нэр төрлийг тэлэх томоохон үйлдвэр ашиглалтад орлоо