“Шинэ хөдөө” төслийн хүрээнд УИХ-ын гишүүн Т.Аубакир гишүүний санаачилгаар аймгийн хэмжээний бүх төрийн өмчит хүүхдийн цэцэрлэгүүдэд хүлэмж олгосон юм.