“ШИНЭ ХОРШОО” ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД ӨЛГИЙ СУМЫН МАЛЧДАД ХОРШООЛЛЫН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.