”ШИНЭ ХОРШОО” ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО