“Шинэ хоршоо” хөдөлгөөний нээлтийн арга хэмжээ Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж байна.