“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО” СЭДЭВТ сургалтад тус газрын ажилтан, алба хаагчид хамрагдлаа.

Уг сургалт хоёр  өдөр үргэлжилсэн бөгөөд эхний өдрийн сургалтад Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, түүний зорилго, зорилтын тухай ерөнхий сайдын зөвлөх Б.Батбаатар Засаглал, Ногоон хөгжил, Амар тайван аюулгүй нийгмийн зорилго, зорилт хоорондын уялдаа тухай Удирдлагын академийн багш Ж.Жаргал,
Эдийн засаг, бүс, Орон нутгийн хөгжил, Улаанбаатар ба дагуул хотын хөгжлийн зорилго, зорилт хоорондын уялдаа тухай Удирдлагын академийн багш Ё.Батсүх нар тус тус танилцуулсан.