ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Шинжлэх ухаан, технологийн салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулагдаж, 2023 оны эхний хуралдаанаа зохион байгууллаа.
Энэ удаагийн хуралдаанаар өнгөрсөн оны үйл ажиллагааны тайлан, энэ онд хэрэгжүүлэхээр дэвшүүлж буй үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөл болон Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2023 оноос хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн төслийн хүрээнд шийдвэрлүүлэх шаардлагатай асуудлуудыг хэлэлцсэн юм.
https://mofa.gov.mn/news/TIME/63da26b5538611099de6a3f5