Хөрс гэж юу вэ?

Хөрс гэдэг газрын гадрагыг бүрхсэн амьд ертөнцийн өсөн төлжих талбар юм. Хөрс гэдэг амьд байгалийн оршин тогтох үндэс, амьдралын их булаг. Тиймээс бид газрын хөрсийг хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй.
Хөрсийг хэрхэн бэлтгэх вэ?
1. Мод ургамал тарих газрынхаа хөрсийг цэвэрлэсэн байх хэрэгтэй.
2. Хөрсөө цэвэрлэсний дараа тэгшлэх хэрэгтэй.
3. Цэвэрлэж тэгшилсэн хөрсөө хүрзээр, эсвэл техникээр боловсруулж сийрүүлэх.
Та тарих гэж буй мод ургамалдаа тохируулж хөрсийг бэлдэх нь чухал. Жишээ нь Улиас, Нарс, Жинс, Жодой, Шинэс зэрэг томхон мод тарих бол эхлээд 40-60 см гүнтэй нүх бэлтгэнэ. Үүний дараагаар ухаж бэлтгэсэн нүхнийхээ 30-40 хувьд нь ялзмагт хар шороо хийнэ. Хэрэв хар шороо байхгүй бол элс, бууц хийж болно. Үлдсэн 60 хувьд нь элсэрхэг хөрс бэлтгэж бэлтгэсэн нүхнийхээ ёроолд хийнэ. Томхон модны дэргэд зурвас маягаар өөр ургамал тарих бол 1,5- 2 м зайтай тарина.
Хөрс бэлтгэхэд юуг анхаарах вэ?
1. Бэлтгэсэн хөрсөнд түүхий шар бууц хийж болохгүй. Шар бууцанд хөнөөлт хог ургамлын үр, хөнөөгч шавьж хорхойн авгалдай байдаг.
2. Хэрэв уулын бууц авчрах бол авчирсан бууцныхаа хог ургамал, хайрга чулууг нь сайтар шигшиж авах хэрэгтэй.
3. Жижиг талбайд бэлтгэсэн хөрсийг эрдсээр бордож болохгүй. Хөрсийг органик бордоогоор бордох нь илүү тохиромжтой.
4. Бэлтгэж бордсон хөрсийг услахдаа хэт их ус хийж болохгүй. Энэ нь хөрсний ялзмаг давхаргыг уусгаж үгүй хийдэг. Тиймээс хөрсний ус чийгийг тохируулах нь чухал.