Хөдөө аж ахуйн 2022 оны ээлжит тооллого орон даяар эхэллээ.

🇲🇳 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 🇲🇳
🇲🇳 ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР 🇲🇳
Хөдөө аж ахуйн 2022 оны ээлжит тооллого орон даяар эхэллээ.
Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогод:
1. Мал аж ахуй
2. Газар тариалан
3. Ойн аж ахуй
4. Ан агнуур
5. Загас барилтын салбарын үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүд хамрагдана.
Тооллогын хугацаанд тусгайлан бэлтгэгдсэн тоологч нар иргэд, ААНБ-уудаас биечлэн очиж батлагдсан маягтын дагуу мэдээлэл авах юм.
Хөдөө аж ахуйн тооллогодоо идэвхтэй оролцохыг ард иргэд, аж ахуйн нэгжүүддээ уриалж байна.