Хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн байгууллаа

Шинэчлэн батлагдсан Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн батлуулж, үйлчилгээний албан хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээ байгуулав.