Хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр болох гэж байгаатай холбогдуулан Баян-Өлгий аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хяналтын албанаас дараах зөвлөмжийг гаргалаа.