Хүн амыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамаарагдлаа.

Хүн амыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээ, оношлогоонд хамруулах үйл ажиллагаа улс орон даяар эхэллээ.

Иргэд 6 насны бүлгийн багцын дагуу урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамрагдаж байна. Аймгийн Хүнс’Хөдөө Аж Ахуйн газрын албан хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ хамрагдаж байна.