Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу “Хүнсний аюулгүй байдал” аяныг улсын хэмжээнд 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн гурван сарын хугацаанд зохион байгуулна