Хүнс,хөдөө аж ахуйн газрын ажлын хэсэг Бугат сумын Хөдөө аж ахуйн тасгийн үйл ажиллагаатай танилцаж цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар зөвлөмж чиглэл өглөө.