ХҮНСНИЙ ХАНГАМЖ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ-ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЧУУЛГАН БОЛЖ БАЙНА

Хүнс үйлдвэрлэгч, бодлого тодорхойлогчид асуудлаа ярьж, шийдлээ эрэв. Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагууд хамтарч, ойлголцож, итгэж, бие биенээ дэмжиж байж эх орны хөрсөнд эрүүл, аюулгүй хүнс ургуулж, үйлдвэрлэнэ.Чуулганд манай аймгийн хүнсний асуудал хариуцаж буй мэргэжилтэнүүд, хүнс үйлдвэрлэгч, худалдагч, нийтийн хоолны салбарын төлөөлөл болох 6 хүн оролцож байна.  Хүнс эрүүл бол хүн эрүүл