“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД, УЛС ОРОН ДАЯР 3 САРЫН АЯН ЯВАГДАЖ БАЙНА.