ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ АЯН 🇲🇳 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар