ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТАНДАА БҮРТГЭЖ БАЙНА.