Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлийн танилцуулга

Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам”-ын дагуу жил бүр хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл хүлээн авах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг ба зээлийн танилцуулгыг хүлээн авна уу.
💡 Бизнес эрхлэгч та бүхэн тус зээлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16389812693821 авна уу.