Хоршооны шинэчилсэн бүртгэл, хоршооны тодорхойлолт, хоршооны хөгжил, үнэлгээний талаар хоорондоо санал солилцож, цаашид хамтран ажиллахаар боллоо.

Хоршооны тухай хууль 2021 онд шинэчлэн батлагдаж хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Хоршоодын холбооны дарга, аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нартай уулзаж, Хоршооны шинэчилсэн бүртгэл, хоршооны тодорхойлолт, хоршооны хөгжил, үнэлгээний талаар хоорондоо санал солилцож, цаашид хамтран ажиллахаар боллоо.