ХОРШООДЫН АНХААРАЛД!

Улсын хэмжээнд Хоршоодын хөгжлийн үнэлгээ зохион байгуулагдаж байна.
Энэхүү арга хэмжээ нь Хоршоодын хөгжил, чадавхийнхаа түвшнийг тодорхойлж цаашдын бодлого, авах арга хэмжээг төлөвлөх зорилготой юм.
  Иймд Хоршоологчид та бүхэн харьяалагдах сумын Засаг даргын тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хоршоо хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдож үнэлгээгээ хийлгэнэ үү.