Хоолны хордлогоос урьдчилан сэргийлэх мэргэжлийн байгууллагуудын уулзалт болов.

Хоол хүнсээр дамжих хордлого, халдвараас сэргийлэх, хоол хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, чиглэлээр Аймгийн МХГ, ЦГ, Өлгий сумын ЗДТГ, ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг, ХХААГ уулзалт хийж, цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцэв.