ХАА-н салбарт хэрэгжүүлж буй бодлого, арга хэмжээнүүд хэрэглэгчдэд хэрхэн хүрч байгааг болон иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, үйл ажиллагаанд иргэдийн сэтгэл ханамж, хандлага, байгууллагын давуу, сул талуудыг тодорхойлох зорилгоор ЖДҮ-р, эрхлэгч болон тариаланчид, малчид, аж ахуйн нэгж, иргэдээс санал асуулгын хуудасыг бөглүүлэн авч, дүгнэлт хийж ажилласан.

Иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авах санал асуулгын хуудасны ерөнхий загвар

Зорилго: Салбарын бодлого, төсөл хөтөлбөрийн зорилтуудын хэрэгжилт, аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар болон сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн ажил, үйлчилгээнд нийт үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, үнэлгээг гаргаж, судалгааны үр дүнд тулгуурлан үйл ажиллагаагаа  улам сайжруулахад оршино.

СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ                         

 1. Судалгаанд хамрагдаж буй сум
 2. 1. Сумын нэр ……………………………….
 3. Таны хүйс      Эрэгтэй                                             2. Эмэгтэй
 4. Таны нас ………………… (18-аас дээш насны хүмүүс судалгаанд хамрагдана)
 5. Боловсрол, эрхэлж буй ажил
  1. Боловсролгүй
  2. Бага /3/4 анги/
  3. Суурь /8/9 анги/
  4. Бүрэн дунд /10/11/12 анги/
  5. Техник болон мэргэжлийн дунд (МСҮТ)
  6. Тусгай мэргэжлийн дунд (коллеж)
  7. Дээд

Таны ажил эрхэлдэг салбар

 1. Ажилгүй
 2. Төрийн байгууллага
 3. Төрийн бус байгууллага
 4. Олон улсын байгууллага
 5. Хувийн хэвшил, компани
 6. Хувиараа бизнес эрхэлдэг
 7. Малчин
 8. Тариаланчид

 Бусад…………………………….

Та сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэлтэй эсэх

1.Тийм                          2.Үгүй

Ноос, арьс ширний урамшуулалд хамрагдаж байгаа байдал танд хэр үр дүнтэй санагддаг вэ?

1.Сайн                        2.Дунд                              3. Муу

Муу бол ямар арга хэмжээ авбал зөв гэж боддог талаар саналаа бичнэ үү ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Аймгийн ХХААГ, сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтнүүдээс үйлдвэрлэгчид,  малчдид , тариаланчдад зориулан зохион байгуулсан зөвлөгөөн, сургалт, сурталчилгааны ажил танд хэр үр дүнтэй санагдсан вэ?

1.Сайн                          2.Дунд                      3.Муу

Муу бол сайжруулах арга замын талаар болон сургалт, мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа сэдвийн талаар саналаа бичнэ үү.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Та Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас хэрэгжүүлж буй бодлого, хөтөлбөрүүдийн талаар хэр зэрэг мэдээлэлтэй байна вэ?

 

Бүрэн мэдээлэлтэй Ерөнхийдөө мэднэ Сонсож байсан, бүрэн мэдээлэлгүй Огт мэдээлэлгүй
1 МАА-н салбарын 2017-2020 он хүртэлх хөгжлийн бодлого
2 “Төрөөс малчдын талаар баримтлах” бодлого
3 “Монгол мал” 2 үе шатны үндэсний хөтөлбөр
4 “Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр
5 Газар тариалангийн салбарын бодлого
6 “Хүнсний ногоо” дэд хөтөлбөр
7 “Жимс, жимсгэнэ” дэд хөтөлбөр
8 Хүнсний үйлдвэрийн салбарын бодлого
9 “Сав баглаа боодол дэд  хөтөлбөр
10 “Мах, сүүний анхдугаар аян”
11 Үйлдвэржүүлэлт 21:100 үндэсний хөтөлбөр
12 Жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих үндэсний хөтөлбөр
13 Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр III
Бусад…………………

Танд уг хөтөлбөртэй холбоотой санал хүсэлт хийгээд цаашид сайжруулах шаардлагатай гэж бодогдсон зүйл байвал бичнэ үү ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Та дээр дурдсан үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт хангагдаж байна гэж үздэг үү вэ?

1.Тийм            2.Үгүй

Үгүгй бол ямар арга хэмжээ авахыг хүсдэг вэ? Саналаа бичнэ үү.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Таны бодлоор Мал аж ахуйн салбарт тулгамдаж буй, нэн тэргүүнд шийдвэрлэвэл зохих ямар асуудал байна вэ? / 3 хүртэлх хариулт сонгоно уу/

1.Малын үржлийн ажил, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

2.Залуу малчдыг бодлогоор дэмжих

3.Малын тоо толгойд төрөөс анхаарах

4.Худаг усны хүрэлцээг нэмэгдүүлж, усны асуудлыг шийдвэрлэх

 1. Малын тэжээлийн бааз суурийг нэмэгдүүлэх
 2. Малын үүлдэр, угсаа, ашиг шимийн чанарыг сайжруулах

7.Хээлтүүлэгч малыг хээлтүүлэгийн бус үед үндсэн  сүргээс ялган тусгаарлах, үржлийн үйлчилгээний нэгжийн мэдэлд шилжүүлэх

8.Бусад…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Та аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраар үйлчлүүлж байсан уу?

 1. Тийм 2. Үгүй

Тийм бол үйлчүүлэгчийн хувьд тэдний ажил үйлчилгээ таны хүсэл, зоригийг хангасан уу. Санал, сэтгэгдлээ бичнэ үү…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Та Мал аж ахуй, газар тариалан, хүнсний , ЖДҮ-ийн чиглэлээр хэрэгжиж буй төрийн бодлогын талаарх мэдээллийг ихэвчлэн ямар эх үүсвэрээс авдаг вэ? (3 хүртэл хариулт сонгоно уу)

 1. Радио, телевиз 2. Сонин, сэтгүүл    3. Интернет, сошиал орчин/фэйсбүүк, мэдээний сайт, твиттер гэх мэт/
 2. Орон нутгийн удирдлагууд, мэргэжилтнүүд 5. Мэдээллийн самбар, тараах материал
 3. Бусдын аман мэдээлэл 7. Огт мэдээлэлгүй
 4. Бусад……………………………

Таны бодлоор ХХАА-н газарт байх шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж хэр хүрэлцээтэй санагддаг вэ?

1.Сайн      2.Дунд                     3.Муу

Та Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн газрын ажилчин, албан хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцааны соёлыг  дүгнэнэ үү?

Сайн Дунд Муу
Ажилчдын харилцаа, соёлын түвшин
Ажилчдын ажлын мэдлэг, ур чадвар
Албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж байгаа байдал

Таны бодлоор Газар тариалангийн салбарт тулгамдаж буй, нэн тэргүүнд шийдвэрлэвэл зохих ямар асуудал  байна вэ? /3 хүртэлх хариулт сонгоно/

1 Импортын ногоог хязгаарлах 7 Хүлэмжийн тариалан эрхлэлтийг бодлогоор дэмжих
2 Тариалангийн талбайг нэмэгдүүлэх 8 Өргөн хэрэглээний хүнсний ногооны үнийг зохих түвшинд тогтмол барих
3 Газар тариалан эрхлэгчдэд чиглэсэн зээл тусламж үзүүлэх 9 Зоорь, хадгалалт, борлуулалтын цогц сүлжээг бий болгох
4 Хүнсний нарийн ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх 10 Үр бордооны дэмжлэг үзүүлэх
5 Газар тариалан эрхлэлттэй холбоотой сургалт, мэдээллээр хангах 11 Газар тариалангийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх
6 Байгаль, цаг уурын гэнэтийн хүндрэл(ган)-тэй үед төрөөс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, тусламж 12 Бусад…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Та газар тариалангийн салбарын хөгжлийг хангахын  тулд  ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна вэ? Саналаа тодорхой бичнэ бичнэ үү?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг явуулахад нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нэрлэнэ үү./3 хүртэлх хариулт сонгоно уу/

1.Бүх төрлийн трактор           2. Хүнсний ногоо үрлэгч

 1. Усалгааны төхөөрөмж 5..Хор цацагч

6.Бусад                           

 

Та хүнсний шингэн бүтээгдэхүүн хадгалах, тээвэрлэхдээ з ориулалтын хуванцар савны талаар мэддэг эсэх, байнгын хэрэглээндээ хэр ашигладаг вэ?

 1. Тогтмол 2.Ихэнхдээ        3.Хааяа               4.Заримдаа            5. Огт үгүй

 

Та хүнсний салбарт хэрэгжүүлж буй төрийн бодлого, хөтөлбөрүүдийн талаар хэр мэдэх вэ ?  

1.Тийм                2.Үгүй

Тийм бол таны санал бодолд нийцдэг үү? Сайжруулах санал бодол байвал бичнэ үү.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Та жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт хэрэгжиж буй төрийн бодлогын талаарх мэдээллийг ихэвчлэн ямар эх үүсвэрээс авдаг вэ?

 1. Радио, телевиз
 2. Сонин, сэтгүүл
 3. Интернет, сошиал орчин /фэйсбүүк, твиттер, мэдээллийн сайт гэх мэт/
 4. Сум, дүүрэг, аймгийн удирдлагууд
 5. Мэргэжлийн холбоод
 6. Зарлалын самбар, зурагт хуудас
 7. МҮХАҮТ
 8. Олон нийтийн уулзалт, цуглаан
 9. Бусад                                             

 

Та ХХАА-н газраас ЖДҮ, хоршооны салбарт хэрэгжүүлж буй бодлого, хөтөлбөрүүдийн талаар хэр зэрэг мэдээлэлтэй байна вэ? /Та “3” хариултыг дугуйлсан тохиолдолд  цэгийн оронд шалтгаанаа нөхөж бичнэ үү?

 1. Сайн
 2. Дунд
 3. Муу……………………………

Та жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн болон сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаж байсан уу? /Та “2” хариултыг дугуйлсан тохиолдолд  цэгийн оронд шалтгаанаа нөхөж бичнэ үү?

1.Тийм    2.Үгүй бол хамрагдаагүй бол шалтгаан нь юу байсан вэ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖ                                                 

(Энэ хэсэгт та хамгийн сүүлд үйлчлүүлсэн байгууллагын үйлчилгээний талаар үнэлгээ өгнө)

 

Та хамгийн сүүлд Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар, сумын Хөдөө аж ахуйн тасгаас  ямар үйлчилгээг авсан бэ?

 1. Өргөдөл, санал гомдолоо шийдвэрлүүлсэн
 2. Хууль дүрэм, журмын талаарх зөвлөгөө
 1. Мэдээлэл, зөвлөгөө, зөвлөмж
 2. Зуучлах (авах гэж буй үйлчилгээтэй холбоотой материалуудаа бүрдүүлээд өгөх, төрийн ажилтан нь түүнийг хэлтэсдээ хүргэх, буцаан олгох гэх мэт)
 3. Бусад…………………………………………………………………………………………

 

Та аймгийн ХХААГ, Хөдөө аж ахуйн тасгаас авсан үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун байна уу?  

1.Тийм                    2. Үгүй         Үгүй бол шалтгааныг тодорхой бичнэ үү.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Та нэг янзын үйлчилгээ авахын тулд хэдэн удаа хөдөө аж ахуйн газараар олон удаа ирэх  шаардлага тулгарч байсан уу ?

1.Тийм                            2. Үгүй бол хэдэн удаа ирүүлж байсан ямар шалтгаан байсаныг тодорхой бичнэ үү.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Та үзүүлэлт бүрээр Хөдөө аж ахуйн үйлчилгээний чанарыг үнэлнэ үү?

Үзүүлэлтүүд  

Сайн

Дунд Муу
1 Төрийн ажилтнуудын асуудлыг нэг удаагийн

хандалтаар шийдэж өгөхийг хичээдэг байдал

2 Ажилтнуудын ажлын бүтээмж
3 Хариу мэдээлдэг байдал
4 Санал, гомдол илэрхийлэх боломж нээлттэй байдал

Үйлчилгээний хүртээмжийг үнэлнэ үү?

Үзүүлэлтүүд Сайн дунд Муу
1 Үйлчилгээний ачааллын хэвийн байдал
2 Үйлчилгээг      хэрхэн    авах,     ямар     материал

бүрдүүлэх талаар энгийн, ойлгомжтой байдал

3 Холбогдох үйлчилгээний талаарх мэдээллийн

хангалттай, ил тод байдал /самбар гэх мэт/

4 Хандсан      асуудлын     хүрээнд шаардлагатай

мэдээлэл зөвлөгөөг авах боломжтой байдал

5 Бусад……………………………………………………..

Та аймгийн Хөдөө аж ахуйн газар болон хөдөө аж ахуйн тасгийн үйлчилгээний албан хаагчийн харилцааны соёл, ёс зүйд  үнэлгээ өгнө  үү?

Үзүүлэлтүүд Сайн Дунд Муу
1 Ажилтнууд      надад     туслахад    бэлэн    байдаг

/хандлага/

2 Ажилтнуудын эелдэг таатай харилцаа
3 Ажилтнууд бүх үйлчлүүлэгчидтэй ижил тэгш

харилцах байдал

4 Ажилдаа хариуцлагатай ханддаг байдал
5 Ажилтнуудын цаг баримтлах, ашиглах байдал
6 Шударга байдал /гар харах гэх мэт/

Та аймгийн Хөдөө аж ахуйн газар болон хөдөө аж ахуйн тасгийн үйлчилгээ үзүүлэх орчныг үнэлнэ үү?

 

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД Сайн дунд Муу
1 Байгууллагын гадна болон доторх тэмдэг,

тэмдэглэгээ харагдахуйц ойлгомжтой байдал

2 Үйлчилгээний төвийн доторх үзгэн бал, маягт гэх мэт туслах зүйлсийн хүрэлцээ
3 Хүлээлгийн     танхим    дахь    ширээ,    сандлын    хүртээмж
4 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлсэн байдал
5 Бусад ………………………………..

Таны үйлчлүүлсэн Хөдөө аж ахуйн газар болон тасгийн албан хаагчийн нэр, албан тушаал, хаягжилт гэх мэт мэдээлэл ил тод нээлттэй байсан уу?

 1. Тийм, бүх мэдээлэл нь бүрэн байсан
 2. Зарим мэдээлэл нь байсан
 3. Нэр, холбогдох мэдээлэл огт байгаагүй

 

                         Бусад ………………………………………………….

Өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд хийгдсэн хамгийн үр дүнтэй ажлаас 1-3-ийг нэрлэнэ үү.

 1. ……………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………..
 3. …………………………………………………………………………  ………….

Судалгааг бөглөсөн таньд баярлалаа