Ургац хураалтын явцын мэдээгээр улсын хэмжээнд 2022 оны 10 дугаар сарын 1-ны байдлаар

– 166.0 мянган тонн үр тариа
– 173.5 мянган тонн төмс
– 88.2 мянган тонн хүнсний ногоо
– 54.4 мянган тонн таримал тэжээл
– 555.6 мянган тонн хадлан, 9.8 мянган тонн гар тэжээл бэлтгэсэн байна.
Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад хураасан таримал тэжээл 8.7 (13.8 хувь) мянган тонн, бэлтгэсэн гар тэжээл 2.6 (20.9 хувь) тонноор буурч, харин бэлтгэсэн хадлан 74.9 (15.6 хувь) мянган тонн, хураасан төмс 51.4 (42.1 хувь) мянган тонн, үр тариа 38.0 (29.7 хувь) мянган тонн, хүнсний ногоо 18.5 (26.6 хувь) мянган тонноор тус тус өссөн байна.
May be an image of ‎text that says '‎岡 ML yHA3CHИЙ CTATИCTИKИЙH XOPOO yPrAU XyPAAЛT, жил 6ypийH 10 Ayraap capblH 1-Hий 6aйAлaap, mRHraH ToHH 2019.X 2020. x 2021. X 2022.X X 781.3 1 555.6 508. 480.7 124.1 130.5 127.9 166.0 138.5 205.9 122.1 173.5 59.4 77.0 69.6 9 88.2 Yp, Tapиa Temc XyHcHий XyHcHийHoroo Horoo ΘBC xaAлaH 20.9 لدْ 12.1 12.3 9.8 57.7 51.2 63.1 54.4 4 rap T3ж33л Tapиmaл TapиmaлT3жaeл T3ж33л :1111‎'‎
4