Төрийн банкнаас тус газрын албан хаагчдад Мөрөөдлөө хадгалъя хадгаламжийн аяны талаар сургалт зохион байгууллаа.