Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, лабораторийн барилгын ажлын гэрээ