ТЭРБУМ МОД ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШИЛ,БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ,БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИД, ЭКО КЛУБЫН БАГШ НАРЫН ЗӨВЛӨГӨӨН

Тус зөвлөгөөнд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Аубакир, Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Я.Содбаатар, Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын дэд сайд Г.Түвдэндорж, Аймгийн ИТХ-ын дарга Н.Бейбитхан, засаг дарга Д.Бауыржан нар оролцож иргэдэд тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний талаар мэдээлэл өгч байна. #тэрбуммод #тэрбуммодүндэснийхөдөлгөөн🌳 #тэрбуммод #ТэрбумМод #ШинэСэргэлт